Joseph was the eldest son of Charles and Maggie Goodman Roberts. He fought in The Boer War and married an Africaan lady, Jane Georgina Hoff, of Dutch origin. They both died in their early 30s and are buried in Penmon churchyard. Read their tale.
 BLOG; CLICK HERE TO SEE THE LATEST UPDATES ON www.penmon.org

 

Cae Merddyn, Penmon
reproduced here by kind permission of illustrator
Kim Selene Davies
great great niece of Joseph Thomas Goodman Roberts


More of Kimmy's Custom Art work can be found at;

JOSEPH THOMAS GOODMAN ROBERTS
1880 - 1914

Joseph was born in Beaumaris in 1880, the eldest son of Charles and Maggie Goodman Roberts. He appears aged 1 in the 1881 Census, living at Caim, Penmon.

 1881 Census; Charles Goodman Roberts 27, a gardener of Penmon and his family lived at the third house in Caim. He and his wife Maggie 25 of Llangoed had a daughter Maggie 4 born in Liverpool, but son Joseph T 1, was born in Beaumaris.
 

 

By 1891, the family had moved to Cae Merddyn, above.

1891 census; Charles Goodman Roberts 39 of Beaumaris, lived at Cae Merddyn with wife Margaret 34 of Llangoed, Joseph T. G. 11 of Beaumaris, Jabez Ll. 7, Charles G. 4 and Catherine 1, all of Penmon.

Joseph had left home by the 1901 census

 1901 census; Charles Goodman Roberts 49 a gardener, born in Beaumaris, lived at Cae Merddyn, with his wife Maggie Goodman Roberts 44, bricklaying son Jabez Lloyd Roberts 18, Charles Roberts 14, Katie Goodman Roberts 11, and Owen John Goodman Roberts 6. Maggie and their children were born in Penmon. All spoke both languages

He left home with a friend to search for diamonds in South Africa and later joined up to fight as a cavalryman in the Boer War. He enlisted with The South African Mounted Irregular Forces.

The day Joseph was due to leave our shores, his father took him to a local shop in Beaumaris and bought him a beautiful fountain pen. With it, Joseph kept a wonderful journal  of the flowers and fauna he observed in South Africa. He dedicated many years into this research.
He also brought a fine collection of birds eggs back with him, which many members of the family recall seeing.

When Joseph joined up for the war, he was seen as a hero by many in the locality
.

Clorianydd,
16 Mai 1901
Lythyr Dyddorol o Ddeheudir Affrica. 
Kroonstadt,
Orange River Colony,
South Africa,
Llun y Pasg, 1901.
Anwyl syr,-
Hwyrach mai nid annyddorol i ddarllenwyr lluosog eich papyr clodwiw fyddai gair neu ddau yn nghylch y gatrawd sydd yn cynrychioli Cymru yn y rhyfel bresenol, sef "Meirch Ysgeifn Tywysog Cymru."

Gellir dweyd fod tua deugain y cant yn Gymry, a chwyfia yr hen ddraig goch wrth babell ein Milwriad enwog - Thomas o Brynddu, Mon.

Trwy ei ymdrechion yn benaf y daeth y gatrawd i fodolaeth, ac mae y ffaith ei fod wedi cael tua mil o ddynion mewn byr amser yn dweyd yn uchel am ei boblogrwydd. Gyda y 3rd Dragoons a nifer o'r Australian Bushmen gwnawn i fyny y Cape Cavalry Brigade, o dan General Bethune.

Y mae gyda y brigade ddeg o "15-pounders," pedwar o "Maxims" a chwech o "pom- poms." Aethom gyda'r tren i De Aar, ac y mae wedi cymeryd tri mis i ddyfod yma, i Kroonstadt. Buom yn ol a blaen drwy y rhan hono o Cape Colony ag yr oedd De Wet yn bwriadu gwneud rhuthr arn, a buom unwaith mewn saith milldir iddo, ond methasom a'i ddal. Daethom i'r Orange Free State (dylwn ddweyd yr Orange River Colony), wrth Norvals Pont, lle y gwnaeth y Bweriaid gymaint o hafog ar ddechreu y rhyfel.

Ar ein "march" gwelwn olion dinystriol rhyfel yn amlwg iawn. Ar ol dyfod i'r Colony yma cawsom "snipio" i raddau mwy neu lai bob dydd. Rhaid oedd symud yn mlaen yn gyflym iawn i ddod i gyrhaedd a'r amrywiol barties o'r Bweriaid.

Byddem yn y cyfryw weithiau drwy y nos ac wedyn drwy'r dydd, yn nghydag ond ychydig iawn o amser i borthi yr anifeiliaid. Yr oedd hyn yn dweyd yn amlwg ar ein ceffylau, ac yn Bloemfontein cafodd y rhan fwyaf o honom rai newyddion.

Trwy orchymyn Kitchener y mae pob fferm i'w llosgi os profir fod y perchenog o dan arfau neu yn llochesu y Bweriaid sydd yn y maes.

Llosgwyd llawer ar y ffordd wrth ddyfod yma. Os bydd y teulu i mewn rhoddir rhybudd byr iddynt i ymadael, ac wedyn gwelir mwg a than yn dyrchafu yn fuan iawn.

Daethom i dref fechan unwaith a elwir Rentesburg gan ddisgwyl cael "scrap," ond er syndod pawb yr oedd y lle yn hollol wag. Yr oeddynt newydd ymadael a hyny mewn brys mawr, mi dybiwn
.

Nid oeddynt wedi cael na chymeryd amser i fyned a dodrefn gyda hwy, ond man bethau mwyaf angenrheidiol. Yr oedd rhai o honynt yn gyfoethog iawn, gallwn feddwl, yn ol y pethau adawsant ar eu hol. Campiodd y golofn yn ymyl, ac aeth y rhan fwyaf ohonom ar "voyage of discovery" i'r dref. Golygfa ryfedd iawn fu am oriau yno, gan fod offeryn cerdd o ryw fath yn mhob ty.

Yr oedd cymaint o gerddoriaeth yn y lle nes gwneud i'm feddwl fy mod yn ol yn fy hen ardal drachefn. Ar ol blino ar yr offerynau dyma ddechreu eu dinystrio, a dinystrio "wholesale" fu am oriau a'r noson hono yr oedd y lle a'r oll oedd ynddo yn wenfflam.

Ar y diwrnod diweddaf o Fawrth gwnaeth tua 200 o Fweriaid ymosodiad arnom. Gan nad oedd ond adran fechan o'r golofn yno yr oeddynt yn benderfynol o enill y "convoy."

Bu yn frwydr am tua phum' awr, ac yr oeddwn yn synu fod yr hen gyfeillion mor ddewr. Gwnaethant un "move" i geisio ein hamgylchu, ond buan y gwelodd ein gwron o Brynddu eu hamcan, a defnyddiodd foddion effeithiol i'w rhwystro.

Buom yn eu hymlid o tua un-ar-ddeg y boreu tan chwech y nos. Ein colled oedd tri wedi eu lladd, a thua deg wedi eu clwyfo. Nid yw yn hysbys golliadau y gelyn, ond mae yn rhaid eu bod yn drwm.

Mae y moddion y mae Kitchener yn en defnyddio i'w darostwng yn gwneud llawer o'r Bweriaid yn benderfynol ac yn elyniaethus iawn, canys y mae ganddynt feddwl mawr o'u tai, y rhai sydd wedi bod yn meddiant yr un teulu am ganoedd o flynyddau hwyrach.

Ond sicr yw y daw y dyn haiarnaidd Kitchener a hwy yn fuan atynt eu hunain.

Os byddwch yn gweled yr uchod o ryw ddefnydd i chwi bydd yn bleser o'r mwyaf genyf yru rhagor yn y dyfodol. Byddaf yn cael pleser mawr wrth ddarllen eich papyr, yr hwn sydd yn dyfod i mi drwy'r post bob wythnos.

Bydd yn pasio trwy ddwylaw degau o Gymry yn y gatrawd, gan eu bod yn falch i weled papyr yr hen sir. 
Yr eiddoch yn gywir,
Trooper J. T. G
. Roberts
 

Gwalia
10 Tachwedd 1901
Wele lythyr arall o Ddeheudir Affrica- 
Bishcuitfantein, nr. Colesburg, Cape Colony, 
Oct. 7th, 1901. 
Anwyl Syr,
Os o unrhyw wasanaeth rhoddwch ofod i'r ychydig a ganlyn ymddangos yn eich papyr clodwiw :-
Pa bryd fydd terfyn ar yr hen ryfel yma yn South Africa, deudwch?
Rhyfel, a son am ryfel, sydd yn myn'd a hi, ylwch chwi. Toedd dim son am heddwch yn ngholofn rhyfel each papyr yr wythnos dwytha.
Rhys Dafydd yn clebran, ond dim son am "stop the war." Tebyg yw fod ymadroddion tebyg i'r uchod i'w clywed yn aml yn sir Fon y dyddiau yma.
Ryw ychydig gan un o sir Fon yn South Affrica
.

Y mae dyddiad proclamasiwn Kitchener wedi myned heibio, ac nid yw wedi cael llawer o effaith ar y Bweriaid yn ol pob golwg.

Gwir yw fod ychydig wedi rhoi eu harfau i lawr, ond y mae y mwyafrif o lawer yn dal yn y maes yn ystyfnig. Naturiol iawn y gofynid 'Paham a pha fodd y mae fel hyn!' A ganlyn cynygir dau neu dri o resymau :-
(1) Y mae llawer yn y maes yn awr o filwyr cyflogedig. Nid oes ganddynt na fferm na meddianau i'w colli. Y maent yn trymhau eu llogell trwy aros yn y maes. "Eu llinynau a ddisgynodd mewn lleoedd hyfryd," ac nid oes ganddynt flys eu newid.
(2) Twyllodd llawer commandant y Bweriaid dwl danynt fel ag i'w camarwain yghylch meddwl ac ystyr cynwysiad y proclamasiwn, megis dweyd nad oedd Lloegr yn ddigon cryf ac arianog i gario y rhyfel yn mlaen ar ol y 15fed
(3) Creda llawer yr ymyra un o'r Pwerau Ewropeaidd cyn bo hir. Y mae y rhan fwyaf o'r Bweriaid yn awr yn Cape Colony, gan nad oes fawr ymborth i ddyn nac anifail yn yr Orange River Colony na'r Transvaal. Y mae yr amrywiol fanau ag y gellir croesi yr Afon Orange yn cael eu gwylied yn ofalus.

Gwisga llawer commandoes yn hollol mewn khaki, fel mai anhawdd yw dweyd o bellder pwy sydd elyn a phwy sydd heb fod. Cafodd y 17th Lancers eu twyllo trwy hyn ychydig ddyddiau yn ol, a chawsant golledion maw-rion. Collasant tua chant trwy ladd a chlwyfo. Os delir unrhyw un o'r gelyn yn gwisgo khaki, y mae gorchymyn allan ei fod i'w saethu yn y fan.

Nid ydynt chwaith wedi anghofio pa fodd. i dwyllo trwy gamarferiad o'r faner wen, a gwneud niwed ffordd hono. Ond buan, er pob peth, rhaid yw dyfod i ryw ddealltwriaeth, a diamheu fod pethau yn brysur dynu tuagat y terfyn.

Gair neu ddau ar waith y rhai mewn awdurdod yn llosgi ffermydd, etc. Efallai yr helpa yr ychydig ffeithiau canlynol y diduedd i ganfod fod gwaith fel y cyfryw yn hollol gyfiawn ac anghenrheidiol. 

Edrycha llawer yn Nghymru a Lloegr ar fferm o eiddo Bwer fel ag yr edrychant ar fferm adref -~  praidd yn y gorlan a'r ychain yn y beudai, pob peth yn dawel a, heddychol. Ond. rhaid cofio fod fferm yn Neheubarth Affrica yr adeg bresenol yn llawer mwy na chartref heddychol.

Dyma y lle ag y cuddir ugeiniau o fagnelau, a miloedd o "rounds" at wasanaeth y cyfryw; lle ag y caiff y gelyn rodio yn rhydd am ymborth iddynt hwy a'u hanifeiliaid.

Os bydd eisiau gwybodaeth am y symudiadau y "roenik" dyma y man y ceir hyny yn rhwydd. Gwneid y ffermydd yn fanau ymguddio diogel ar ol gwneud rhuthr ar y rheilffordd, a pheryglu canoedd o fywydau.

Yn rhy aml cyfarfyddodd amryw a'u hangau pan yn dynesu at neu yn gadael ffermydd au deil iaid yn ymddangos ac yn cael yr enw o fod yn gyfrillgar. Er engraifft,. aeth Sergeant-Major o'r P.W.L.H. unwaith at ffermi yn nghyda dau neu dri o 'niggers'' i geisio diod o ddwfr.

Cafodd ddiod ac ymddangosai y ffermwr a'i ddau fab yn hynod gyfeillgar; ond nid oedd y truan wedi myned prin dri chan' llath yn ei ol pan y saethwyd i lawr yn nhydag un o'r "boys."

Cyn fod cymhorth wedi dod yr oedd y ddau fab wedi dianc, a'r truan saethwyd wedi marw. Ai rhyfedd fod ffermydd, yn cael eu dal gan y fath ddeiliaid barbaraidd, yn cael eu llosgi i'r ddaear? Nid yw hon ond un engraifft allan o lawer sydd yn cyfiawnhau gweithrediadau y rhai ag y mae anrhydedd y deyrnas wedi ei hymddiried iddynt.

Yr eiddoch yn gywir,
SEROT. J. T. G. ROBERTS, P.W.L.H..
Field Force, South Africa.
 

THE BOER WAR
click here to visit the Anglo Boer War Website


PRINCE of WALES LIGHT HORSE
John Thomas Goodman Roberts' name listed on the Nominal and Discharge rollTHE BOER WAR
click here to see the Wikipedia encyclopedia entry about the war

RHYFELWR MON
by
David A. Petty
The story of Brigadier General Sir Owen Thomas M.P.

On the 23rd November 2004, I returned a book on The Boer War to our Library. In the foyer was a selection of books for sale, some in Welsh. I found this there, which included a chapter on The Boer War.. To my amazement, it refers to my great Uncle, J.T.G. Roberts. KD

By June 1901, the Prince of Wales' Light Horse Infantry numbered 500 soldiers. In their midsts were Anglesey men and Welshmen from all parts of the commonwealth including Patagonia. Indeed the Patogonians were considered amongst the best sharpshooters in the world. 

This was the only genuine Welsh Regiment in South Africa, with a wealthy use of the Welsh language during military exercises and socially. Horseman J.T.G. Roberts prided himself in the fact that the Welsh dragon flag was waving by his leader's tent. At its strongest point, the regiment totalled 1300 men and 64 officers. The Anglesey connection was underlined by several officers coming from the island. Owen Thomas even introduced his two sons to the battalion.  


Photo of Joseph, left, taken at a studio in Mafeking

His grandson, Joseph Roberts has a copy of his discharge papers.

O.C. Discharge Department
Certificate number 26732
Prince of Wales Light Infantry


The infantry was English registered, but formed in South Africa of some 500 soldiers.  Their task had been to go after General De Wet and his forces. Joseph was discharged as a Sergeant, occupation, bricklayer.

He later married Jane Georgina Hoff, of South African origin.

WEDDING PHOTOGRAPH


The marriage was solemnised at Cape Town, in the Parish of St Philip in the Division of the Cape in 1905.
The certificate is a true extract from the Register of Marriages kept in St Philip's Church, Chapel Street, Cape Town, Cape of Good Hope. 
 


The couple were married on July 1st 1905 by
W.G. Watkins after the reading of Banns in the presence of Thomas Budgen and Florrie Jones, witnesses.

Joseph was a 25 year old bachelor and worked as an asphalter, residing at 32 Queen's Street, Cape Town.
Georgina was a 26 year old spinster, working as a servant, residing at Glenmore Villa,
Hof Street, Cape Town
.
South African marriage certificates did not give details of couple's father's names. 

Georgina right, with her mother.
Georgina's father was Dutch

Georgina did her utmost to try and be a part of the Penmon community. She had moved into a strong Welsh speaking community, where English was hardly spoken.

She was a Catholic in a Welsh Chapel Protestant area.

She once arranged afternoon teas to get to know people. Despite saying they would come, nobody turned up.

Georgina threw all the food into the sea for the seagulls at Penmon Point.

 On one occasion, the couple went to Cae Merddyn to see his parents. Joseph went for a short walk and a chat with his father.

Georgina asked his mother where Joseph had gone and she horribly replied "Oh, he's gone down to the village to meet all his old girlfriends again". 

Grandson Ronnie Roberts once asked a local resident what his grandmother Georgina was like. She replied 'A Saint of a lady'. 

They had five children, Joseph, Charles, Madge, George who died aged 1 and Georgina who died just 10 weeks old.

In 1911, the family living at Cae Merddyn consisted of Charles Goodman Roberts, 58 was a gardener at a Gentleman's Residence, wife Maggie Goodman Roberts was 53, Jabez Lloyd Robers, 26 was a bricklayer, Charles Goodman Roberts, 24 was a carpenter, Katie Goodman Roberts was 21, and Owen John Roberts 16, was a gamekeeper. Charles and Maggie's grandson, Joseph Thomas Roberts aged 3 was also living with them. He was the son of Joseph and Georgina Roberts.

Joseph, 31, was living at Coedmor, Llangoed during the 1911 census, when he was a rockman at in a Lime stone quarry. Jane Georgina was 31, and they had two of their four children living with them, Charles G. Roberts, 4 born in Cape Town, South Africa, and Margaret Ellen Roberts, 1, born in Penmon. The couple had been married for 5 years. Their son Joseph Thomas Roberts was living with his grandparents at Cae Merddyn, but Charles, who was born in April 1911, cannot be located. Joseph was at some point employed as a pupil teacher in Penmon.

The 1911 Census, completed in Joseph's handwriting.

Coedmor, Llangoed
 

Georgina died on the 12th January 1913, aged 33. She had contracted tuberculosis, and it is said that she also had a broken heart.

Following her death, Joseph would spend hours lying on her grave.

Joseph died on the 30th March 1914, at Denbigh Asylum aged 34 and was buried on the 2nd April 1914. He sadly had mental health problems after the death of his wife.

SACRED TO THE MEMORY OF
JOSEPH THOMAS GOODMAN ROBERTS
CAE MERDDYN PENMON
WHO DEPARTED THIS LIFE MARCH 30 1914
AGED 34
ALSO
GEORGINA
HIS BELOVED WIFE WHO DEPARTED THIS LIFE
12 JANUARY 1913 AGED 33
ALSO THEIR CHILDREN
GEORGE AGED 1 GEORGINA 10 WEEKS

BARMHARTIC EN CENADIC IS DE HEERE
LANGMOEDIG EN GROOT VAN
COEDER TIEREN NED
PSALM C 111.0.0
ALSO THEIR BELOVED DAUGHTER
MADGE, DIED FEBRUARY 27 1935
AGED 25 YEARS
AT REST

 

 

 Welsh Language Feature
(with English subtitles)  
on

Joseph and Georgina
S4C / ORCHARD / GORIAD
September 2017

 Ken Davies talks about his Great Uncle and Aunt (click here)

Filming shots at Penmon
Courtesy of Aled Glyn and Afryl Davies
GORIADNew Publication


Cover reproduced here
by kind permission of
Bridge Books, Wrexham

FARMER, SOLDIER and
POLITICIAN
The Life of
Brigadier-General
Sir Owen Thomas, MP
Father of the
"Welsh Army Corps"

David A. Pretty

 

Published by
BRIDGE BOOKS
WREXHAM
www.bridgebooks.co.uk

ISBN 978-1-84494-075-2


The book features two photographs of my great uncle
Sgt Joseph Thomas Goodman Roberts 26732
Prince of Wales Light Horse Infantry
which www.penmon.org  was honoured to supply,
originally received from Sgt Roberts's late grandson,
Joseph Roberts.
September 2011.  KD 

CHILDREN OF
JOSEPH AND GEORGINA GOODMAN ROBERTS


JOSEPH ROBERTS

 

Joseph was born in South Africa and came over to Wales with his parents and brother Charles.

In 1911, he was living in Cae Merddyn with his grandparents, Charles and Maggie Goodman Roberts.

He worked as a 'llwythwr', labourer, at Penmon Quarry and later Penrhyn Quarry, Bethesda, loading slates to the wagons for transportation. He was a strong well built man.

At the start of World War II, he was in Wrexham and joined the South Wales Borderers. During his war years he also served with the Royal Engineers - minesweeping companies, Royal Canadian Mounted Police and also the 3rd Canadian Division. Joe was involved in the seige at Caen, France.

Joseph married Margaret Florence Sheldon. They had four children, Linda, Beryl, who married Ronald Hughes, Ronald who married Iorwen and Joe who married Anne Wilson.

Son Joe went to South Africa to find information about Joseph and Georgina and to locate the areas where they lived. He saw the register in which his father's christening is recorded.

 


CHARLES GOODMAN ROBERTS

 

Charles Goodman Roberts was born in 1905 in Cape Town, South Africa. He had a weak arm which came from sitting on his mother's knee when young and some girls dislocated it accidentally when playing.

When about 15 years old during winter, he was playing football in Beaumaris. The ball went over the sea wall and Charles went after it. He got into difficulties in the water and was rescued by a girl, who obtained a walking stick from a passer-by and saved Charles from drowning. He caught pneumonia and was cared for by his great aunt, Ann Jane Williams nee Roberts

Charles went to Grammar School and was offered an office job aged 19, with a firm called Roscoe's in Birkenhead. He had wonderful copperplate writing. When he arrived at his proposed workplace, he was tol that there was no longer a job there for him. He was offered work as a plumber, which he declined but started work as a painter and decorator. He worked with them for 7 years.

During this time, he met Doris May Lewis who  had herself moved to Birkenhead with her employer, a Mrs Gertie. Charles and Doris met at a Welsh Chapel. They married on the 11th May 1926, at Birkenhead Registry Office.


Charles married Dorothy May Lewis


Charles was a house painter (journeyman) at the time, living at 4 Violet Road, Birkenhead. Doris was a domestic matron's maid at St Aiden's College, Shrewsbury Road, Claughton.

Doris's parents were William and Rosemary Lewis. Rosemary died young and Doris and her sister Violet were placed in an orphanage. Williams remarried and the girls rejoined family life.

William's family were originally from Oxford and he served in The Boer War. Lter he worked as a coachman and joined the navy during the Second World War as a cook. Tragically, his ship was torpedoed 15 miles from home - the whole crew was lost.

Charles continued working as a painter and decorator, mixing his own paints, but he did not charge a great deal for his services, paying for the paint himself at times. His business did not last.

Charles and Doris had five children, Rita Olive (who married Hector B. Hughes), Stanley C.G.  (who married Marilyn Yvonne Miller), Marjorie Violet (who married Kenneth E. Jones), Georgina May (who married James Leonard Floyd) and Alan G. (who married Teresa Cavell).

He died on the 14th November 1956.

 


 MARGARET ELLEN (MADGE) ROBERTS
Born 28th February 1910
Christened 3rd April 1910
Died 27th February 1935

 

My Aunt, Myfanwy James recalls Madge. 

When her parents died, Madge, Joseph and Charles were brought up by their grandparents, Charles and Maggie Goodman Roberts.


Madge with grandmother Maggie


Madge and brother Jo at Cae Merddyn, with grandparents Charles and Maggie Goodman Roberts

She was fondly known as 'Madge bach', and often came to visit us in Blaenau Ffestiniog and Dolgarrog.

PENMON SCHOOL c1922 TOP CLASS
Madge with her school friends

Front row ; Mr Thomas, Winnie Haley, Nan Davies,
Madge Roberts, Olwen Owen, Maryl Jones.
Second row ; O. T. Rowlands, Benny Owen, Jack Williams, Glyn Owen,William John Hughes, Sam Lewis.
Back row ; Wynn Thomas, Arthur Haley, Jack Hunter,
Sam Jones, Jack Roberts.

Madge was a very good pianist.

When she grew up, she worked in Birmingham where she sadly developed breast cancer. Her boyfriend/fiance spent his savings obtaining radiotherapy (or radium as it was then called) but to no effect.

Joseph and Georgina's grandson Joe, remembers going to visit Madge when he was 5 years old, before she died. Marjorie Jones, her brother Alan and sister Georgina also went to see her at Jabez and Jinnie's home. Madge's 'frizzie' hair was all propped up.

She was nursed by Auntie Jinnie at 7 Park Terrace, Llangoed, where she died on the day before her 25th birthday, February 27th 1935.  

Madge and her grandparents died within weeks of each other.

 


 GEORGINA CATHERINE ROBERTS
Born 25th August 1912
Privately baptised 7th October 1912
Died 4th November 1912
Buried 7th November 1912

Georgina died when she was only 10 weeks old, and had debility from birth.

  

 GEORGE ROBERTS
Born 4th April 1911
Died 29th March 1912

George died aged 1 year old, of bronchitis, pneumonia and exhaustion. He was born and died at Coedmor, Aethwy Road, Llangoed.

 

Both are buried with their parents at Penmon Church

I am very grateful to Linda Lewis, granddaughter of Joseph and Georgina, and daughter of Joseph Thomas Roberts and Margaret Florence,  for supplying me with details from the family's death certificates. KD